Ekologický směr

Životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, kterou musíme se společnou zodpovědností chránit pro současnou i budoucí generaci.

Společnost CS-CONT s.r.o. bere na sebe část zodpovědnosti za tvorbu a ochranu životního prostředí regionu. Pro stálé garantování kvality finálních produktů a dosahování trvalého růstu výroby jsou strategicky důležité investice nejen do modernizace technologie, ale i další investice ekologického charakteru do ochrany životního prostředí, konkrétně vyřešení ochrany ovzduší. Na komplexní řešení a zlepšování životního prostředí vynakládáme značné finanční prostředky.