Kultura společnosti

Podpora vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků a příprava budoucích zaměstnanců na školách je jednou z hlavních priorit společnosti. Certifikace, odborné a jazykové kurzy, interní školení, podpora studia na vysokých školách a spolupráce se středními odbornými školami a učilišti jsou součásti uceleného systému zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve společnosti.